Viimsi Ehitus

Üldehitus

Sisetööd

Aiad / Terrassid

Tänavakivipaigaldus / haljastus

Vundamendid
Müüriladumine
Vahelaed
Kivikatused
Valts ja plekkprofiilkatused
Penofassaadid
Puitfassaadid
Plekkfassaadid
Vihmaveesüsteemid
Põrandavalud
Majad nullist- võtmeteni
Maalritööd
Krohvimine
Kipsi paigaldus
Plaatimine
Põrandakatete paigaldus
Ripplaed
Korterite kapitaalremont
Võrkaiad
Puitaiad
Kiviaiad
Keevispaneelaiad
Jalgväravad
Liugväravad
Puit terrassid
Aiamajad
 
Parklad
Majaesised
Kõnniteed
Mulla planeerimine
Muru külvamine
Kõrghaljastus